• (70605800)

Hjertestartere i bolig områder!

SafetyGroup anbefaler implementering af Hjertestarter programmer i Boligområder!

Baggrund: Cirka 4.000 personer får årligt hjertestop udenfor hospital i Danmark. Landsdækkende ligger overlevelsen på ca. 13%.

75% af disse hjertestop sker i og omkring eget hjem. Data fra hjertestarter.dk viser dog, at det kun er ca. 7% af de landsdækkende 15.500 registrerede hjertestartere der er opsat i boligområder. Ser man på overlevelse i boligområder, er overlevelsen ca. 8%.

Fra et hjertestop indtræder til det første stød afgives af en hjertestarter, falder chancen for overlevelse med 7-10% pr minut.

Det vil derfor være livreddende, at implementering af hjertestartere i de områder, hvor folk bor. Dermed nedsættes tiden fra hjertestop til stødafgivelse. Samtidig vil det være at fortrække, at der uddannes førstehjælpere i boligområderne, der kan rekvireres via. 1-1-2 (alarmcentralen) så de kommer frem til hjertestoppet med hjertestarteren og yder en indsats med HLR (hjertemassage og kunstigt åndedræt) og hjertestarter inden ambulancetjeneste kommer frem! 

Kontakt SafetyGroup for rådgivning og implementering af hjertestartere og førstehjælpere i dit boligområde.


Opnæsgård

Opnæsgård

A/B Opnæsgård er Danmarks næststørste andelsboligforening

Hjertestartere i Opnæsgaard andelsboligforening.

SafetyGroup har rådgivet, leveret hjertestartere, uddannet førstehjælpere til Opnæsgaard i Hørsholm, i forbindelse med deres implementering af hjertestartere.

Hjertestarterne er opsat pr. 1 januar 2017, fordelt strategisk på opgangene i Opnæsgaard, samtidig er udvalgte frivillige borgere i boligområdet uddannet i førstehjælp og brug af hjertestarterne. Disse personer er samtidig registreret som førstehjælpere der kan rekvireres af 1.1.2 via. hjertestarter.dk ved hjertestop i boligområdet.

Opnæsgaard har ydermere valgt at gentræne deres førstehjælpere årligt så de altid er opdateret i førstehjælp og klar til en kritik situation.

SafetyGroup yder 24/7 support til Opnæsgaard, deres hjertestartere og førstehjælpere.

Opnæsgaard er Danmarks anden største andelsboligforening med 574 lejligheder.

Kontakt SafetyGroup for rådgivning og implementering af hjertestartere og førstehjælpere i dit boligområde.

VORES REFERENCERLæs mere

LÆS OM UDDANNELSE HERLæs mere

DET SIGER VORES KUNDERLæs mere
Top